Studiehandledning Studieanvisning Länkar i kurs A
Länkar i kurs A
Det finns ett stort antal webbplatser som hör till ämnet kemi. De flesta är dock på universitetsnivå, men här finns några som kan vara till nytta för dina studier. De är väl värda att prova.

Gymnasiekemi A on-line är en websida som är skrivet för Andersson m fl: Gymnasiekemi A. Detta webstöd är ett bra komplement till läroboken, och innehåller bland mycket annat ett antal tester samt filmsekvenser på demonstrationsförsök.
http://www2.liber.se/gy/kemionline/

På adressen www.acdlabs.co.uk/download kan du ladda ner programmet ChemSketch 10.0. Detta är kraftfullt program för att rita molekyler som du sedan kan vrida och vända på i tre dimensioner.

Chemicool är ett periodisk system med mycket information om varje element. Även kopplat till Encyclopidia Brittanica.
http://www.chemicool.com/

Ett mycket bra periodisk system med mycket information om varje grundämne finner du under länken
http://www.webelements.com/index.html

Vill du öva dig på att balansera enkla reaktionsformler kan http://funbasedlearning.com/chemistry/chembalancer/default.htm rekommenderas.

Önskar du fördjupa dig i fullerener så är följande en passande länk.
http://www.ch.ic.ac.uk/motm/c60.html


Vill Du bygga molekylmodeller inom organiska kemin rekommenderas länken
http://hi-ce.org/echem/index.html
Programmet heter eChem och finns för Pc, Mac och UNIX-miljö. Nöj dig med att ladda ner versionen utan Java VM.

Chemfinder är en databas inom kemin.
http://chemfinder.camsoft.com/
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande